KAMPEN  MELLEM  KRISTUS  OG  SATAN.
AF
Ellen G. White

Kampen mellem Kristus og Satan er sandsynligvis den bog, der næst efter Biblen fortæller mest om kampen mellem Jesus Kristus, Guds søn og Satan, Djævlen, den gamle slange. Kampen mellem det gode og det onde, kampen mellem det rigtige og det forkerte.
 Kampen mellem Kristus og Satan er uden tvivl også den bog der på den mest bibelske måde fortæller om de oprigtige, de åndelige kristnes kamp med Djævlen – Satan og hans utallige medhjælpere her på jorden. Trossamfund, politiske og økonomiske magter, magter, lande og organisationer der på mange forskellige måder har bekæmpet og stadig bekæmper de sande og retfærdige retningslinjer Herren har givet alle mennesker

Bogen Kampen mellem Kristus og Satan er skrevet af den kristne forfatterinde Ellen G. White, og udgivet i 1884, men da et meget stort antal af navne kristne – verdslige kristne allerede på den tid syntes, at de store afgørende sandheder angående tro, frelse og deres forhold til Guds ord, Biblen var for rammende, blev den kun solgt i et meget lille oplag.
Nogle år senere mente en gruppe personer dog at bogen burde udgives i en ny og revideret - ændret udgave. På dansk fik denne ændrede udgave titlen Den Store Strid, senere er der sket mange, ofte meget omfattende ændringer. Hvilket har resulteret i flere forskellige reviderede udgaver under forskellige titler. Konfrontation og Mod en bedre fremtid er et par af dem.

Nogle vil påstå, at det er Ellen White selv der har foretaget disse ændringer eller at hun har givet sin tilladelse til det. Dette kan vi ikke tro. I øvrigt er de fleste af disse ændringer sket EFTER hendes død.

Du kan få en oversættelse af original tekst til bogen Kampen Mellem Kristus og Satan.
 Som en PDF fil – eller som en mp3 lyd-fil
Begge dele er gratis, men du er meget velkommen til at støtte udgivelsen med et beløb.

Du kan allerede NU frit downloade "Kampen mellem Kristus og Satan" som en PDF fil fra -
http://www.bibel-skolen.org/kampen/menu-kmkos.htm
Du kan også frit downloade den som en MP3 fil. - fra
http://www.bibel-skolen.org/kampen/kmkos-menu.htm

NU kan du også downloade den engelske orginaltekst fra bogen "The great controversy between Christ and Satan"
http://www.bibel-skolen.org/kampen/sp4-menu.htm

Efter flere opfordringer fra intereserede er vi nu også igang med at lave en dansk udgave af "Kampen mellem Kristus og Satan" med kommentarer! Denne udgave er du også meget velkommen til at downloade
http://www.bibel-skolen.org/kampen/komment-menu.htm

Du kan også allerede NU frit downloade E-bogen "Det ny Babylon!" fra
http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/dnbxebog-96/detnybabylon/dnb-1.htm

Dette er en primativ lavet E-bog på en dvd. Udprintet er den på 175 A4 sider. Denne bog er helt uhyggelig troværdig. Forfatteren har personlig oplevet en del af de former for forfølgelse af kristne der OGSÅ foregår her i Danmark. Da forfatteren undersøgte nogle af de hemmelige ting Det Ny Babylon beskæftiger sig med her i landet, fik han en meget klar advarsel fra en af de øverste ledere om ikke at offentliggøre disse hemmeligheder, men de er med på denne dvd

Hvis du ligesom et meget stort antal er intereseret I de klimaændringer der allerede er sket og dem der vil ske I fremtiden, så vil jeg meget opfordre dig til at besøge http://www.klimaet.com/til-private.htm

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller et eller andet du mener vi måske kan hjælpe dig med, er du meget velkommen til at sende os en mail biblen@post.cybercity.dk eller klima@email.dk

"Den store strid", "Kampen mellem Kristus og Satan", "Konfrontation", den store strid, kampen mellem Kristus og Satan, den sidste tid, "den sidste tid", endetiden, åbenbaringens bog, daniels bog,
Valdenserne
, biblen, bibel, studie, bjerge, pilgrimme, beskyttelse, guld, wiclif, korstog, reformator, reformationen, vildfarelse, kampen mellem Kristus og Satan, Huss, Worms, Djævlen, slangen, bedrageren, fjenden, teser, Jesus, Herren, Gud, frelseren, frelsesplan, Luther, Martin, Calvin, Wesley, aflad, skærsilden, penge, Babylon, frelse, død, Jerusalem, Zion, tempel, palmegrene, vintræ, håb, nåde, sværd, græd, sorg, høne, kyllinger, oliebjerget, vinger, lovsang, David, fangenskab, disciplene, herredømme, magt, ødelæggelse, retfærdige, falske, jøder, pine, plyndre, børnene, moder, barn, lig, korsfæstet, profet, profeti, blod, sult, pest, advare, advarsel, fanger, Titus, byen, hvede, kærlighed, ild, ildebrand, brænder, straf, belejring, Romerne, slaver, profeti, flygte, flugt, kristne, Rom, mørke, sejr, fare, lidelser, fængsel, tortur, bål, Maria, helgener, apostlene, Judas, Tor, bøn, bede, kirken, gejstlige, Paulus, ondskab, gudløse, kristne, hedninger, Konstantin, biskop, ørken, fristelser, sabbat, sabbatten, loven, bud, pavemagten, Paven, Kejser, moral, ord, Azazel, forsoning, offer, buk, bukken, helligdom, hellige, synd, renselse, lov, bud, røgelse, Moses, Abraham, ypperstepræst, 2300, Helligånden, William, Miller, Jonas, brudgom, brudepiger, bryllup, bryllupssalen, vildfarelse, bedrag, skuffelse, tid, profeti, budskab, melanchthon, falske, doktriner, Noah, syndfloden, sandheden, 1844, Daniel, bog, Åbenbaringen, vægter, advarsel, Bartholomæus, natten, Frankrig, Stentavler, traske, udstødt, Plymouth, martyr, martyrdøden, bål, brændt, Whitefield, Tyndale, Latimer, England, lam, engle, kejser, Katolicisme, katolsk, kurfyrste, Sachsen, ”kampen mellem kristus og satan”, ”den store strid”, konfrontation