Udvalgte kapitler, fra Jeremiases bog,
med tilhørende vers. - kap 34-52 virker ikke