Hvem og hvad er Det Ny Babylon?

Det Ny Babylon er en betegnelse for ALT det der på en eller anden måde er imod Guds rige, imod alt det gode og rigtige. Det Ny Babylon ledes af Djævlen, den gamle snedige slange. Men her på jorden styres dette gigantiske netværk ag penge! Dette kæmpemæssige netværk består af regeringer, organasioner, foreninger, grupper, både økonomiske, militære, religiøse og andre.
Her under Det Ny Babylons leder kan du finde.

Gal 5,19-21 Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.