Her har vi samlet nogle kristne tekster, som gennem
mange år er blevet læst igen og igen, derfor tror vi
at du også vil få stor glæde af dem

Fortæld andre om Jesus og herliggør hans navn, det er en af de opgaver og det ansvar du har som en kristen
Tro på Biblens ord, også selv om det må koste dig livet. Jesu ord er så klare at der ikke er nogen som helst grund til at tvivle
Hvor stor en plads har selvet og egoismen I dit liv, tillader du at det fylder det hele så der ikke er plads til Jesus og den tro der kan frelse dig
Her er gemt et billede bag svarene på de spørgsmål du får om din omvendelse og om dem Jesus sagde at de var salige
Også I denne opgave har vi skjult et billede bag svarene, prøv om du kan besvare alle spørgsmålene, så du kan se billedet
Hvad sker der når vi døer? Det er der mange forskellige opfattelser af, men når man sammenligner de forskellige tekster der er I Biblen om døden kan der ikke længere være nogen tvivl.
Mange har et problem med at forstå meningen med det dug med urene dyr Peter så, her får du svaret på hvad meningen var og hvad det betød
Sådan kan du vinde en sjæl for Jesus, måske har du et specielt ønske for en bestemt, her får du de råd og den vejledning du har behov for
Her er en rigtig spændene beretning fra missionsmarken omen medecinmands datter. Denne beretning er både for børn og voksne
Denne beretning fra missionsmarken er en af dem der kan læses igen og igen, børn ser sig selv som små missionærer og sjælevindere for Jesus når de hører eller læser denne beretning
Har jeg behov for at blive født på ny? Er jeg ikke rigtig omvendt og rede til at modtage Guds segl? Her kan du få svar på disse spørgsmål og flere andre I samme gruppe
Vi frelses af nåde ved tro, dette er en bibelsk sandhed, som de fleste trossamfund tror på, men hvad med gerninger, er de ikke nødvendige? NEJ, - bevidste, selfiske gerninger kan ikke frelse et menneske