Hej !

Da Esther og jeg for ca 10 år siden begyndte med kristne hjemmesider på nettet var der mange ting, som var anderledes, feks var der ikke mulighed for at lave de ting vi kan I dag, derfor blev de programmer, studier, test din bibelviden og andre lignende ting meget anderledes, end de er I dag. Men alligevel synes vi stadig at de stadig kan bruges, derfor har vi besluttet at uploade nogle af dem, så du også kan få glæde af dem. Vi vil dog bede dig om at huske på at disse programmer blev lavet under helt andre forhold og med helt andre computere og programmer end vi har til rådighed i dag, derfor er der nogle ting som ikke kører helt som det burde, men alligevel tror vi at du kan få stor glæde af dem.

Om Paulus, Stefanus, døden og de dødes tilstand, Jesu fødsel, himmeriget, Abraham, Isak, Jakob, Påsken, Peters fornægtelse, tal og antal, Guds uendelige kærlighed, tempeltjenesten og ofringerne, den undersøgende dom, de 7 basuner og de 7 plager er nogle af de emner du kan finde I dette program.
Falske profeter, helbredelser, de 1000 år, engle, trossamfund I Danmark, biblens profetier, drag ud fra dem, Guds bud og Jesu anvisninger, Jesu synlige komme, sollys, Guds segl, det ny babylon, de 12 stjerner, eu, mattæus kap 24, hvem kan da bestå, Guds rige, denne verden
Jesus Kristus, Guds søn, Biblen og Biblens troværdighed, omvendelse, hvad siger Biblen om døden og de dødes tilstand, duget fra himlen med de urene dyr, sådan kan du vinde en sjæl, beretninger fra missionsmarken, den ny fødsel, frelse af nåde ved tro.
Biblen ER Guds ord til os og vort eneste sikre holdepunkt, sådan kan du studere et emne, Jesus ER vor frelser, jordens skabelse, syndfloden, er du rede for Jesu genkomst, ægteskabet, omvendelse, den ny fødsel, beretningerne om missionærpigen Susie, helse og sundhed, vi er I verden, men ikke af verden, søg først Guds rige, kristne salmer med noder, hvordan skal vi bede, hvordan bruger du dine evner
Jesu fristelse I ørkenen, kan vi bestå når Jesus kommer, den kristne dåb, de grundlæggende trospunkter, hvilken dag blev Jesus korsfæstet, store bededag, helbredelser, spiritisme, Moses, Sinaj bjerg, templet I ørkenen, den stærkeste magt I verden er bøn, er pagtens ark blevet fundet, dommens dag, hvad med israel, hvorfor krig og sygdom, nogle af Biblens mange beretninger
Her I disse programmer er der det som af mange af de kristne teologer, uanset hvilket trossamfund de tilhører, kaldes den bedste og mest bibelske kommentar til Biblen. Her er det IKKE et bestemt trossamfund der står bag de bøger der er med I denne helt fremragende bibelkommentar, men Jesus Kristus. Her finder du ikke et bestemt trossamfunds specielle trospunkter, men Biblens. Her anbefales ikke et bestemt trossamfund eller en bestemt menighed, men Jesus Kristus, Guds søn og Biblen
Her I dette program finder du nogle af biblens vigtiste trospunkter, mange teologer fra mange forskellige kristne trossamfund mener at de er fundamentet for enhver kristen tro. Det var dem de gamle pionerer byggede på når de sagde Biblen og Biblen alene ! Dessværre er alle kristne trossamfund gået væk fra dette klippefaste fundament for den kristne tro og valgt at følge verden - det ny babylon
Nu skal du på en lang rejse både I tid og længde, du skal rejse gennem hele Biblen, undervejs vil du møde forskellige prøver - tests, som du skal bestå for at komme vidre. Der er mange forskellige prøver, men jeg tror at du kan klare dem alle. Hvis ikke så prøv igen. Måske synes du at der er nogle af prøverne der er sjovere end andre, eller måske er der nogle som er for lette for dig, måske er der også nogle der er for vanskelige for dig, for at du kan bruge programmet som du selv synes så har vi delt det op i flere dele. GOD  FORNØJELSE !
Beretninger fra missionsmarken er noget af det bedste jeg ved, jeg jubler hver gang jeg finder en ny beretning om, hvordan disse missionærer kæmper med både klimaet, de indfødte, de vilde dyr og mange andre ting, men ved Jesu hjælp vinder de alligevel sejer og kommer gennem selv de håreste prøvelser. PRIS  HERREN  FOR  DET ! ! !