TEKSTER  OM  DEN  SIDSTE  TID

Der er mange ting vi skal være opmærksom på I den tid der er foran os. Falske profeter, falske helbredere og mange andre ting, du skal derfor hele tiden være på vagt, for det bliver en hård kamp
De 1000 år - Engle - De ugudelige og flere andre meget interesante emner, som du kan se I denne opgave

Her få du en oversigt over de fleste af de trossamfund der er her I Danmark, men pas på - mange af dem har ikke reelle hensigter

Der er mange profetier I biblen, måske kender du allerede nogle af dem, hvis ikke så synes jeg at du skal prøve at se på dan 2 og dan7
Herren siger til sit folk, at de skal drage ud - væk fra de der ikke vil følge Guds og Jesu anvisninger
En af de ting du skal arbejde på er at kende Jesus, Guds søn, som din frelser og din Bibel, således at du ved hvad der skal ske I fremtiden

Jesu synlige komme er en af de ting de fleste kristne venter efter, men er vi rede til at møde vor frelser? Her har du en mulighed for at teste din viden om Jesu synlige komme I himlens skyer

Solens lys er godt for dit helbred og du skal kæmpe for at selvet og egoismen ikke får magten over dit sind, således at du kan modtage Guds segl
Hvad er Babylon, hvad betyder en krands med 12 stjerner, som den I eu symbolerne, jeg tror at du vil blive forbauset over hvad det betyder
Der står rigtig mange oplysninger om fremtiden I matt kap 24, jeg vil opfordre dig til at se nærmere på dette kapitel og om brugen af mikrochips
Hvem kan bestå, når Menneskesønnen kommer, det kan de der nu I dag søger Jesus og tænker mere på det der hører Guds rige til end det der hører denne verden til
Hvor nøjeregnende skal vi være? Hvor nøjeregnende er Jesus, når han tilgiver dine synder, er det så kun halvt eller måske endnu mindre? Hvad når Jesus frelser er det så kun den ene fod eller hele mennesket, vi skal være lige så nøjeregnende som ham